งานออกแบบรักษ์โลก นิเวศเชิงเศรษฐกิจ eco design

  • Post author:
  • Post category:Blog

การออกแบบเชิง นิเวศเชิงเศรษฐกิจ หรือ eco design เป็นการออกแบบและผลิตสินค้าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลกนี้และยังคงรูปแบบที่สวยงาม ตั้งแต่การผลิตจนไปถึงการกำจัดสินค้านั้นๆเป็นการลดต้นทุนทางทรัพยากรและใช้ทัรพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการออกแบบนั้นสามารถผนวกได้กับหลายๆหมวดหมู่ตัวอย่าง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั่วไป เครื่องประดับต่างๆ อีกทั้งเครื่องครัวก็ยังมีด้วยเช่นกัน  Eco design หรือ นิเวศเชิงเศรษฐกิจ ที่ดี ในการออกแบบที่ใช้ระบบ eco design หรือ นิเวศเศรษฐกิจ ที่ดีนั้นจะประกอบไปด้วยการที่ใช้วัสดุน้อยลงเพื่อที่จะง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล สะดวกและลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย การที่รีไซเคิลง่ายนั้นหมายถึงการลดการใช้ทรัพยากรที่เป็นต้นทุนลงไปอีกด้วยหรือการกำจัดในรูปแบบอื่นในกรณีที่ไม่สามารถรีซเคิลได้ก็อยู่ในระบบของ eco design เช่นกัน การสามารถใช้งานได้คุ้มค่านั้นถือเป็นเรื่องที่ดีในการจัดการเรื่องทรัพยกรที่เสียเปล่าได้อย่างคุ้มค่า ลดขยะที่จะเกิดขึ้นได้มากอีกด้วยการใช้วุสดุและกระบวกการการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลกก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องคำนึงถึงการไม่ใช้พลังงานมากจนเกินไปเพื่อไม่ให้ระบบ นิเวศเชิงเศรษฐกินหรือ…

Continue Readingงานออกแบบรักษ์โลก นิเวศเชิงเศรษฐกิจ eco design
Read more about the article เรามา รักโลก กันเถอะ
เรามา รักโลก กันเถอะ

เรามา รักโลก กันเถอะ

  • Post author:
  • Post category:Blog

เรามา รักโลก กันเถอะ ปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนคือปัญหาที่มนุษย์ทุกคนบนโลกประสบพบเจออยู่ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดบนโลกใบนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสิงห์สาราสัตว์ ประเด็นเรื่องการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อมนั้นจึงถูกยกระดับไปสู่การกดดันให้แต่ละประเทศมีนโยบายในรูปแบบกฎหมายบังคับใช้กับทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ล้วนแล้วแต่มีผลที่ทำให้โลกร้อนขึ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง แต่เพียงเพื่อเหตุผลเดียว คือ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนให้น้อยลงด้วยการ รักโลก นั่นเอง  รัก(ษ์)โลกง่ายๆใครๆก็ทำได้ ช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะ ปิดน้ำระหว่างแปรงฟัน หรือตอนถูสบู่ล้างมือ หรืออาบน้ำ เพื่อประหยัดน้ำและเงินในกระเป๋าไปพร้อมๆกัน พยายามลด ละ…

Continue Readingเรามา รักโลก กันเถอะ