เรามา รักโลก กันเถอะ

ปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อนคือปัญหาที่มนุษย์ทุกคนบนโลกประสบพบเจออยู่ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดบนโลกใบนี้ ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบทั้งนั้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสิงห์สาราสัตว์ ประเด็นเรื่องการรณรงค์รักษา สิ่งแวดล้อมนั้นจึงถูกยกระดับไปสู่การกดดันให้แต่ละประเทศมีนโยบายในรูปแบบกฎหมายบังคับใช้กับทุกส่วนงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ล้วนแล้วแต่มีผลที่ทำให้โลกร้อนขึ้น โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง แต่เพียงเพื่อเหตุผลเดียว คือ ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนให้น้อยลงด้วยการ รักโลก นั่นเอง

เรามา รักโลก กันเถอะ

 รัก(ษ์)โลกง่ายๆใครๆก็ทำได้

  • ช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น ปิดไฟ และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน นอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราด้วยนะ
  • ปิดน้ำระหว่างแปรงฟัน หรือตอนถูสบู่ล้างมือ หรืออาบน้ำ เพื่อประหยัดน้ำและเงินในกระเป๋าไปพร้อมๆกัน
  • พยายามลด ละ เลิก การใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น จาน ชาม ช้อน หรือหลอดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เปลี่ยนมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ หรือชานอ้อยแทน
  • พกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก หากได้รับถุงพลาสติกมาก็ควรนำมาใช้ซ้ำบ่อยๆ
  • ลดการใช้กระดาษ เช่น ใช้ทิชชู่ให้น้อยลง ใช้กระดาษ Reuse  ใช้บิลอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ (ขอรับใบเสร็จ หรือเอกสารต่างๆทางอีเมลล์แทน)
  • ลอยกระทงออนไลน์ แทนการไปลอยในแม่น้ำเพราะทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก
  • ทางเดียวกัน ไปด้วยกันประหยัดน้ำมัน
  • แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกที่
  • ไม่ปล่อยให้รถมีควันดำ เพราะสร้างมลพิษทางอากาศ
  • ไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำลำคลอง

“ขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก หากไม่เริ่มต้น ลด ละ เลิก โลกเราจะวิกฤตอย่างเลี่ยงไม่ได้”