You are currently viewing อีโค่ช่วยโลก มาใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกกัน

อีโค่ช่วยโลก มาใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกกัน

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันโลกที่เราอาศัยอยู่นั้นมีสภาวะอากาศที่ร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกนั้นถูกทำลายจากภาวะต่างๆที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น ซึ่งต้นเหตุของสิ่งที่ทำลายชั้นบรรยากาศนั้นก็มีมากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์ หรือควันพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยออกมาอย่างมากมายในแต่ละวันทุกวัน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งสามารถช่วยลดมลภาวะหรือก๊าซพิษเหล่านี้ได้ และเราเรียกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่าผลิตภัณฑ์แบบอีโค่นั่นเอง จึงเรียกได้ว่า อีโค่ช่วยโลก ของเราให้ดีขึ้นได้มาก อีโค่นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างรอบตัวเรา อะไรก็ตามที่เป็นการคิดค้นจุดประสงค์เพื่อการรักษ์โลกแล้วก็สามารถเรียกว่าเป็นอีโค่ได้ทั้งนั้น

อีโค่ช่วยโลก มีอะไรเป็นอีโคที่สำคัญบ้าง

ในปัจจุบันมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นอีโค่มากมาย สิ่งที่จะสามารถช่วยได้มากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ภาชนะต่างๆนั่นเอง เพราะในปัจจุบันเรามีการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่เป็นอีโค่จึงค่อนข้างลดผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้มาก และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของรถยนต์นั่นเอง ในปัจจุบันมีรถยนต์ที่เป็นรูปแบบของอีโค่มากมายหลายยี่ห้อ อีโค่นั้นก็คือการประหยัดน้ำมันและการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษหรือต้นเหตุของก๊าซพิษได้น้อยลงนั่นเอง เพราะฉะนั้นการเลือกซื้อรถยนต์ที่มีสัญลักษณ์อีโค่หรือเป็นอีโค่คาร์นั้นก็จะสามารถช่วยลดมลภาวะที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกไ้ด้มากทีเดียวโดยรถอีโค่คาร์นั้นจะมีสัญลักษณ์พิเศษอยู่ภายในรถคือเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวหรืออาจจะเป็นลักษณะอื่นที่เขียนคำว่าอีโค่หรืออีค่อน

ปุ่มอีโค่หรืออีค่อนในรถอีโค่คาร์มีไว้ทำอะไร

ปุ่มอีค่อนหรือปุ่มอีโค่ไอค่อนนั้นที่อยู่ในอีโค่คาร์ทุกคัน การกดปุ่มอีโค่คาร์นั้นจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเรากดปุ่มนี้ก็จะมีการประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงลง ในการที่เราจะสตาร์ทรถทุกครั้งรถจะมีการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นปริมาณมาก รวมถึงในการขับรถหรือเหยียบคันเร่งเวลาที่เราขับรถเร็วๆ อัตราการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิงหรืออัตราการเผาผลาญน้ำมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย การที่เรากดปุ่มอีค่อนนั้นก็จะทำให้รถอยู่ในภาวะที่ประหยัดน้ำมันมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นข้อดีทั้งช่วยลดน้ำมันและลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเราเองที่เป็นผู้ขับรถและยังสามารถช่วยเหลือโลกได้ด้วยการลดปริมาณมลพิษที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกได้อีกด้วย