You are currently viewing ปัญหามลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหามลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

  • Post author:
  • Post category:Blog

ต้องบอกเลยว่าโลกเราในปัจจุบันนี้ ประสบปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญหลักๆเลย ได้มีการแก้ปัญหาต่างๆหลายวิธีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากขึ้น ปัญหามลพิษ นั้นต้องให้มนุษย์ช่วยกันแก้ปัญหา ลดการใช้ทรัพยากรที่นำมาใช้หรืออาจจะเป็นการใช้ชีวิตอยู่ในทุกๆวันนี้สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

ปัญหามลพิษ ทางน้ำ

มลพิษทางน้ำนั้นเป็นปัญหาสำคัญหลายๆประเทศเลยก็ว่าได้ในตอนนี้โดยเฉพาะเมืองที่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่มีประชากรจำนวนมากจะพบปัญหามลพิษทางน้ำ บางประเทศก็แก้ปัญหาด้วยการเทปูนเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยให้ลดมลพิษไปยังเลย แต่จะพบปัญหาอีกด้านหนึ่งคือไม่มีน้ำใช้พอในเมืองนั้นๆ ซึ่งส่งผลปัญหานี้เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตอยู่อย่างคนในเมืองอีกด้วย

มลพิษทางอากาศ

ต้องบอกเลยว่าในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก เพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะปล่อยควันจากโรงงานจึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ บอกเลยว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ยังมีส่วนที่จะทำให้อาคารบ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายจากการกัดกร่อนของสารเคมีที่ปล่อยมาจากอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ ซึ่งอาจจะทำให้ถึงขั้นเกิดเป็นภูมิแพ้เลย ยังอันตรายต่อเด็กเป็นอย่างมาก

มลพิษทางเสียง

มลพิษทางเสียงในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเกิดจากรถติดเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเสียงยังอยู่กับที่เป็นเวลานาน ก็ยังมีเสียงจะเครื่องยนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ทำให้เกิดมลพิษเหมือนกัน ระดับเสียงให้ปกติจะอยู่ในที่ประมาณ 50-70เดซิเบล แต่ในการใช้เสียงในดิสโก้เทคจะอยู่ที่ประมาณ 100เดซิเบล ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นเสียงระดับที่อันตรายอย่างมากมีผลต่อร่างกายของมนุษย์

ยินดีต้อนรับสู่ UFABET1688 เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด