You are currently viewing การบำบัดน้ำเสีย มีหลายระบบมากเลย

การบำบัดน้ำเสีย มีหลายระบบมากเลย

  • Post author:
  • Post category:Blog

การบำบัดน้ำเสีย ในปัจจุบันนั้นมีหลายประเภทมากในการที่เราจะบำบัดน้ำเสีย สามารถติดตั้งระบบการบำบัดน้ำเสียได้ง่ายโดยการจ้างช่างมาติดเลยที่มีประสบการณ์ เขาก็จะแนะนำว่ามีแต่ละประเภท ซึ่งสะดวกสบายมากเดี๋ยวนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือควบคุมการเน่าเสียของมลพิษ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และเรายังสามารถตั้งงบประมาณในการใช้จ่าย การบำบัดน้ำเสียเพื่อที่จะนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีหลายระบบมากไม่ว่าจะเป็น รดน้ำต้นไม้ ระบบดับเพลิง เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมมาก หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรม 

การบำบัดน้ำเสีย แบบบ่อปรับเสถียร

เป็นรูปแบบของการบำบัดน้ำเสียธรรมชาติ โดยการใช้สารอินทรีย์เข้ามาส่วนผสมของน้าที่เน่าเสีย จริงๆแล้วมันมีรูปแบบในการทำงานอยู่ 3 แบบ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นการบำบัดน้ำเสียจากน้ำที่จะทิ้งออกจากท่อระบายไปสู่แวดล้อมนั้นมันเสียหายมาก สามารถติดตั้งในเขตชุมชนหรือหมู่บ้านได้ด้วย หรือใกล้ๆอาจจะมี โรงงานผลิตอาหาร เป็นต้น ตั้งงบประมาณนั้นไม่ถูกเลยหรือค่าบำรุงรักษา และวิธีในการติดตั้งนั้นเป็นวิธีติดตั้งแบบง่ายๆ ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการควบคุมในการใช้งาน 

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์

เป็นการบำบัดน้ำเสียโดยการอาศัยธรรมชาติเป็นหลักเลยที่มีกำลังมาก ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมมากเลย เป็นการบำบัดน้ำที่เน่าเสียให้กลับมาใช้งานได้ไหม แต่จะไม่ได้จำนวนที่เต็ม เป็นการลดปริมาณของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ก่อนที่จะระบายสู่แหล่งน้ำที่รับรองน้ำทิ้ง วิธีใช้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเลยจึงทำให้เราไม่ต้องทำอะไรมากมายที่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับชุมชนที่มีน้ำเน่าเสียต้องการที่จะบำบัด

บำบัดแบบเติมอากาศ

การบำบัดแบบนี้ใช้ในรูปแบบของการเติมออกซิเจนเข้าไปในอากาศ เป็นการติดตั้งเครื่องแบบทุ่นลอย เพื่อให้เครื่องนั้นติดอยู่บนผิวน้ำ เป็นการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่น้ำอยู่ที่ปริมาณแต่ละระดับ เป็นการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ดีมาก สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเร็วขึ้นกว่าระบบอื่น แล้วจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากเป็นการปล่อยย่อยสลายตามธรรมชาติเลย มันจะช่วยให้เราลดขยะและลดปริมาณของสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำเสียเป็นจำนวนมาก เป็นการทำงานระหว่างจุลินทรีย์ภายใต้ภาวะของที่มีออกซิเจน มันเลยทำให้ภายในบ่อน้ำนั้นมีการย่อยสลายทั้งหมดทั้งบ่อ