You are currently viewing กรีนไฮโดรเจน พลังงานสีเขียวเพื่ออนาคต

กรีนไฮโดรเจน พลังงานสีเขียวเพื่ออนาคต

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในปัจจุบันนั้นเรามีการคิดค้นพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดเพื่อนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดเป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้งาน โดยผลข้างเคียงที่ได้จากการเผาไหม้นั้นก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อทั้งร่างกายของเราและโลกที่เราอยู่อาศัยชั้นบรรยากาศของโลกเราถูกทำลายลงไปทุกวันจากความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียรถยนต์ รวมถึงควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีส่วนที่ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายจนเกิดภาวะเรือนกระจกขึ้นในพื้นที่หลายแห่งทั่วโลก และยังส่งผลกระทบต่อเนื่องให้น้ำแข็งที่อยู่บริเวณขั้วโลกละลายเร็วมากขึ้นอีกด้วย เพื่อที่จะยับยั้งสิ่งเหล่านี้หรือชะลอให้เกิดขึ้นช้าที่สุด ดังนั้นเราจึงมีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆคิดค้นการผลิตเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดเพื่อให้โลกของเรามีอนาคตที่สดใสนั่นเอง โดยหนึ่งในพลังงานที่ได้มีการคิดค้นขึ้นมาที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้นั่นคือ กรีนไฮโดรเจน นั่นเอง ส่วนจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเรามาดูเหตุผลกัน

กรีนไฮโดรเจน ต่างจากไฮโดรเจนทั่วไปอย่างไร

ในปัจจุบันนั้นเรามีการนำไฮโดรเจนมาเป็นเชื้อเพลิงในปัจจุบันอยู่แล้ว แต่ไฮโดรเจนที่เรานำมาใช้นั้นเป็นไฮโดรเจนที่เรียกว่าเกรย์ไฮโดรเจน โดยมีกระบวนการผลิตขึ้นจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้ในกระบวนการผลิตนั้นมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจำนวนมาก แต่ก็มีไฮโดรเจนสีน้ำเงินอีกชนิดหนึ่งซึ่งดีกว่าเกรย์ไฮโดรเจนเนื่องจากมีการผลิตขึ้นโดยการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งสามารถดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  แต่ไฮโดรเจนที่ดีที่สุดนั้นคือกรีนไฮโดรเจนนั่นเอง ไฮโดรเจนชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อแยกโมเลกุลของไฮโดรเจนออกจากโมเลกุลออกซิเจนในน้ำ จึงทำให้สิ่งที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ไม่ใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่เป็นน้ำนั่นเอง  ซึ่งแหล่งไฟฟ้าที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานนั้นสามารถดัดแปลงมาจากพลังงานที่มีต้นทุนต่ำต่างๆที่เป็นพลังงานตามธรรมชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเชื้อเพลิงของโลกอนาคตที่มีความสะอาดไม่ทำลายโลกอย่างแท้จริง

ข้อดีและข้อเสียของกรีนไฮโดรเจน

ข้อดีของกรีนไฮโดรเจนนอกจากกระบวนการผลิตจะมีความสะอาดและไม่ผลิตก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้วนั้น การที่กรีนไฮโดรเจนมีความหนาแน่นของพลังงานสูงจึงเป็นไปได้ว่าในอนาคต จะสามารถสร้างแหล่งกักเก็บพลังงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สามารถกับเก็บไฮโดรเจนไว้ได้ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการใช้งานยานพาหนะต่างๆ  ซึ่งจะมีผลให้ยานพาหนะนั้นเบาลงและเป็นการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าแบตเตอรี่ที่มีการจัดเก็บพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น เนื่องจากหากจำเป็นจะต้องจัดเก็บปริมาณพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ขนาดของแบตเตอรี่จำเป็นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่และมีความหนักจึงทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้สำหรับการใช้ยานพาหนะระยะไกล นอกจากนี้กรีนไฮโดรเจนยังสามารถใช้ระบบขนส่งแบบเดิมที่ได้มีการสร้างไว้อยู่แล้วได้ ไม่ว่าจะเป็นท่อนำก๊าซต่างๆหรือการขนส่งผ่านทางเรือหรือทางรถบรรทุกเป็นต้น  นับว่าเป็นข้อดีแต่ข้อเสียข้อใหญ่ของกรีนไฮโดรเจนตอนนี้นั่นคือ ยังไม่สามารถผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปได้ ซึ่งการสร้างโรงงานการผลิตในช่วงแรกจำเป็นจะต้องใช้ทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อการใช้งานได้ในขณะนี้